Privacy policy

Bij Gripp Energiebeheer (hierna: Gripp) nemen wij uw privacy serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens met de uiterste zorg. Gripp wil duidelijk en transparant zijn over uw persoonlijke gegevens en informatie die wij verzamelen via onze website en onze diensten. Vandaar dat we u informeren over hoe we omgaan met deze gegevens en hoe we deze verwerken. We raden u daarom aan deze privacy policy aandachtig te lezen. In de zin van de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Gripp een zogenaamde: verwerkingsverantwoordelijke. 

Deze privacy policy informeert u over:

 • Waarom wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken
 • De persoonlijke gegevens die we verzamelen;
 • Cookies en Google Analytics;
 • Het gebruik van de gegevens;
 • Bewaarperiode van de gegevens;
 • Nieuwsbrief;
 • Veiligheid;
 • Uw rechten;
 • Klachten;
 • Updates van de privacy policy;
 • Andere websites;
 • Contactgegevens.

Waarom wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken 
Als u onze website bezoekt of gebruik maakt van een online dienst, verzamelen we gegevens, zoals persoonlijke informatie. Deze informatie is nodig om u toegang te verlenen tot de website, om de website te laten werken, u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u desgevraagd informatie en/of een offerte toe te kunnen sturen en om aan de beveiligings- en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de werking van onze website te voldoen. Daarnaast verzamelen we informatie over uw activiteiten tijdens uw bezoek. We doen dit om uw ervaring met de website te personaliseren. Wij registreren onder andere uw voorkeuren en instellingen en we verzamelen statistische gegevens die ons helpen onze websites, producten en diensten te verbeteren en verder te ontwikkelen.

Als u contact opneemt met Gripp - online of offline - in verband met een verzoek om informatie, een offerte, ondersteuning en/of het bestellen van een product of dienst dan verzamelt Gripp informatie die we nodig hebben om uw verzoek te beantwoorden, te ondersteunen, toegang te bieden en om contact met u op te nemen. Wij registreren bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens, informatie over uw aanvraag, uw overeenkomst met ons en de uitvoering, levering en facturering van uw bestelling. Ook kan er informatie worden toegevoegd over een klanttevredenheidsonderzoek. We bewaren dergelijke informatie voor administratieve doeleinden, voor het beveiligen van onze rechten en in verband met uw relatie met ons.

De persoonlijke gegevens die we verzamelen
Gripp verzamelt en verwerkt dus enkel gegevens die nodig zijn om uw verzoeken af te handelen. Met uw verzoek geeft u ons toestemming om de volgende persoonlijke gegevens te verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Berichten via het contactformulier;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • En/of andere aanvullende informatie die u verstrekt bij het contact.                                                             

Cookies en Google Analytics
Gripp maakt op een anonieme manier gebruik van gegevens om uw gebruik van onze website te analyseren. Dit doen we om de functionaliteit aan te passen en de website te verbeteren. Om deze reden gebruikt Gripp analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein stukje gegeven dat door uw webbrowser op uw computer, tablet of mobiel apparaat wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren. Gripp kan de website hiermee ook optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser. Als u echter cookies uitschakelt, heeft u mogelijk geen toegang tot de functionaliteit van onze website.

Gripp hanteert Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De cookies worden dus voor dit doel geplaatst. Deze informatie wordt overgedragen aan en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt om ons te voorzien van rapporten over de website. Gripp heeft Google Analytics op een privacy vriendelijke manier ingesteld. Dit betekent dat alle IP-adressen anoniem zijn voordat de gegevens naar Google worden verzonden. Persoonlijke informatie kan dus niet worden gebruikt of gedeeld door Google. De verwerking van de gegevens via Google Analytics is gebaseerd op onze legitieme interesse in het verkrijgen van algemene statistieken van onze websitebezoekers.

Het gebruik van de gegevens
We gebruiken de gegevens die we verzamelen alleen voor het doel waarvoor we deze verzamelen. De persoonlijke gegevens die we verzamelen wanneer u verzoekt om informatie, een offerte, een oplossing of een overeenkomst voor de producten en/of diensten van Gripp, zullen worden gebruikt om contact met u op te nemen. Indien nodig zullen de persoonlijke gegevens worden gedeeld met directe businesspartners van Gripp om uw verzoek zo goed mogelijk op te volgen. De businesspartners van Gripp kunnen dan eventueel contact met u opnemen. De persoonlijke gegevens die u aan Gripp verstrekt, kunnen intern worden gedeeld en worden gebruikt voor identificatie en authenticatie, om u te contacteren en met u te communiceren, om u gevraagde brochures toe te sturen, de website aan te passen, voor onderzoek of andere interne doeleinden.

Daarnaast kunnen we persoonlijke gegevens vrijgeven voor: administratieve doeleinden, om te reageren op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen, juridische procedures of om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of om te verdedigen tegen juridische claims. We kunnen deze informatie ook delen als we van mening zijn dat dit nodig is om onderzoek te doen naar illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van personen, schendingen van onze algemene voorwaarden of zoals anders vereist bij wet. 

Afgezien van de hierboven beschreven doeleinden, zal Gripp de persoonlijke gegevens niet voor commerciële doeleinden doorgeven, verkopen of uitwisselen met andere derden, tenzij we daartoe verplicht zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn van de gegevens

Gripp behoudt uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om aan uw verzoek te voldoen en het doel waarvoor het wordt verwerkt. Om de juiste bewaartermijn te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we deze verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken.

Hierbij moeten we ook rekening houden met termijnen waarvoor het nodig is om persoonlijke gegevens te behouden om te kunnen voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om geschillen te beslechten en te formuleren, om met klachten en vragen om te gaan en om onze wettelijke rechten bij een eventuele claim te beschermen.

Wanneer we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, zullen we deze veilig verwijderen of vernietigen. Gripp zal ook overwegen of en hoe we in de loop van de tijd de persoonlijke gegevens die we gebruiken kunnen minimaliseren en of we uw persoonlijke gegevens kunnen anonimiseren.

Nieuwsbrief/social media
Gripp kan nieuwsbrieven aan (potentiele) klanten sturen en/of (potentiele) klanten benaderen via social media.  Dit contact geeft u informatie, nieuws en ontwikkelingen over de producten, diensten en aanbiedingen van Gripp. Gripp zal steeds vooraf om toestemming vragen aan klanten om hem/haar te benaderen via Facebook, LinkedIn (social media) en/of de nieuwsbrief deze nieuwsbrief toe te zenden. Uw e-mailadres/contactgegevens worden dus alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd. U kunt zich na de gegeven toestemming op elk moment uitschrijven/afmelden voor dit contact. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. De gegevens worden opgeslagen totdat u opzegt.

Veiligheid
Gripp wil uw persoonlijke gegevens beschermen. Gripp zal redelijke fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen implementeren om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeautoriseerd gebruik en ongeautoriseerde openbaarmaking.

Gripp kan echter geen volledige zekerheid garanderen. We raden u aan om vaak wachtwoorden te wijzigen en een betrouwbare en veilige browser te gebruiken.

Rechten
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met Gripp die u deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.. Als uw persoonlijke gegevens niet toegankelijk zijn op de website van Gripp en u een kopie wilt hebben van bepaalde informatie die u aan Gripp heeft verstrekt dan heeft u het recht om een ​​kopie van deze gegevens te verkrijgen. Dit ziet alleen op de persoonsgegevens die u aan Gripp heeft verstrekt. Hiertoe kunt u per e-mail een verzoek indienen. U hebt ook het recht om een ​​verzoek in te dienen om uw persoonlijke gegevens bij te werken of te corrigeren. 

Ook hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens die door Gripp zijn verwerkt te laten wissen. U mag Gripp verzoeken de persoonlijke informatie te verwijderen of deze te verwijderen als er geen goede reden meer is om deze verder te verwerken. Dit kunt u per e-mail aangeven. Gripp zal zorgen voor aanpassing of verwijdering van de gegevens, met uitzondering van: informatie die wettelijk vereist is, de opslag van de informatie noodzakelijk is voor of rechtstreeks verband houdt met een overeenkomst, of wanneer u nog steeds een lopende order, bestelling of een nog niet afgewikkelde zaak heeft lopen.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die gebaseerd zijn op een gerechtvaardigd belang van Gripp. We zullen dan de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een legitieme grondslag kunnen aantonen voor het proces welke zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van een juridische claim. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen directe marketing van Gripp.

Als u één van uw rechten wilt uitoefenen dan kunt u een verzoek per e-mail indienen: hans.weekers@gripp.nu of aan pieter.tijssen@gripp.nu. U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens. Gripp zal mogelijk specifieke informatie van u vragen om in dat geval uw identiteit te kunnen bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Dit is een beveiligingsmaatregel welke ervoor zorgt dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die er geen recht op hebben.

Klachten
Als u van mening bent dat Gripp uw persoonlijke gegevens op een onjuiste manier verwerkt, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Voor Nederland is dit de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl). 

Updates van de Privacy Policy 
De Privacy Policy van Gripp kan van tijd tot tijd veranderen. De nieuwste versie is altijd beschikbaar op de website en we zullen dan een nieuwe datum aan de versie toevoegen.

Andere websites
De website van Gripp kan links bevatten naar websites van derden die niet onder onze directe controle vallen. Deze websites van derden hebben een afzonderlijk en onafhankelijk privacy beleid. We raden u aan dit privacy beleid zorgvuldig door te nemen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en activiteiten van deze gelinkte websites.

Contactinformatie
Alle verzoeken of vragen over deze Privacy Policy kunt u sturen naar Gripp:

E-mailadres: 
hans.weekers@gripp.nu of aan pieter.tijssen@gripp.nu.

Postadres:
Gripp B.V.
Noord Brabantlaan 303
5657 GB Eindhoven